Upphandlingen av fängelsemuren görs om

Det nya planerade storfängelset i Sala har verkligen visat sig bli ett projekt med förhinder. Det senaste är att upphandlingen om bygget av fängelsemuren nu måste göras om.

Det blir följden av att Kammarrätten beslutat att inte ta upp fallet. Det betyder att Sala kommun måste omvärdera anbuden på fängelsemuren - precis som länsrätten kom fram till.

Som P4 Västmanland har berättat så vann företaget Ångström & Öholm upphandlingen med sitt anbud på muren, men konkurrenten KC-Betong överklagade.

Företaget menar att anbudsvinnaren hade erbjudit något annat än vad kommunen frågat efter.

Sala kommun hade nämligen begärt in anbud på så kallade prefabricerade betongelement, men Ångström och Öholm lämnade i stället in ett anbud på platsgjutna element, som är billigare.

Det här beskedet från kammarrätten är inte precis glädjande för Göran Åkesson, Sala Kommuns byggherreombud för bygget av fängelsemuren.

Men han tror ändå att fängelsebygget kommer att bli klart i tid.