Just nu

Många ville diskutera rasism och islamofobi

Rasism och islamofobi är några just nu aktuella ämnen, framför allt efter de beryktade Muhammed-karikatyrerna. På Culturen i Västerås hölls under torsdagen ett seminarium för att diskutera rötterna till de här företeelserna.

- Islamofobi handlar om hur man skapar en nidbild av muslimer och islam, där man framställer muslimer som ett kollektivt hot mot det västerländska samhället.

Det säger en av föreläsarna - Mohammad Fazlhashemi - docent och universitetslektor i idéhistoria.