Färre heltidsbrandmän i Fagersta

Räddningstjänsten i Fagersta blir till stor del en deltidskår istället för en kår med enbart heltidsanställda. Av dagens 20 man blir endast 10 kvar på heltid.

Fyra anställda bildar dessutom en grupp som ska ta hand om tillsyn och utbildning på företag och andra anläggningar i kommunen.

Men om de fullt ut kommer från fagerstakåren eller från Avesta, när Fagersta går in i Södra Dalarnas räddningsförbund, är oklart.

Tio arbetstillfällen är med andra ord hotade vid kåren i Fagersta.

Fagerstakåren, som idag är Sveriges största heltidskår i förhållande till kommunens storlek, drabbas hårt när man går till delad kår - en del på heltid som ska jobba dagtid och en med 15 man på deltid för natten.

För tio medarbetare blir framtiden osäker och för fagerstaborna blir tillvaron nattetid mindre trygg, eftersom deltidskåren inte sover på brandstationen.

Det kan komma att ta upp till tio minuter efter larm innan styrkan är på en brandplats i centralorten - att jämföra med några få minuter idag.

Vad som är bra med förslaget till framtida organisation är att man får en fast grupp som tar hand om utbildning och tillsyn på företag i kommunen. Ett jobb som idag sköts på övertid.