Skinnskatteberg får nytt politiskt parti

Splittringen inom Socialdemokraterna i Skinnskatteberg leder nu till att ett nytt politiskt parti bildas i kommunen. En grupp politiker från det gamla partiet bildar nu ”Skinnskattebergsdemokraterna”.

Talesmannen för det nya partiet, Sune Larsson, tror att det här kommer att leda till att Socialdemokraterna inte sitter kvar efter nästa val.

Sune Larsson är en av dem som nu sagt upp sitt medlemsskap i Socialdemokraterna, och istället gått med i det nya partiet.

Vilken slags politik partiet kommer att föra är inte helt klart än, men Sune Larsson säger att det kommer att samarbeta med de borgerliga partierna.

Han säger också att det inte är en revansch på det gamla partiet, utan menar istället att det handlar om att ta vara på de krafter som finns i kommunen.