Uppsving för gamla lador

Nu ska gamla lador och smedjor räddas för eftervärlden. Det är Länstyrelsen i Västmanland som satsar extra mycket för att gamla ekonomibyggnader ska bevaras ute på den Västmanländska landsbygden.

Antikvarie Kjell Sundström är ansvarig på länstyrelsen och han säger till P4 Västmanland att bevarandet är mycket viktigt.

Han berättar vidare att det är femte året i rad som länsstyrelsen satsar extra för att bevara det öppna landskapet med dess gamla bebyggelse.