42 städare sägs upp av Västerås stad

Västerås stad säger nu upp de städare som inte vill byta arbetsgivare när kommunens städning övergår i privat regi.

Bakgrunden är att städningen i Västerås stads lokaler efter upphandling ska tas över av privata företag, och de medarbetare som tidigare varit anställda av kommunen har blivit erbjudna att gå över till de nya arbetsgivarna.

Men fyrtitvå personer har tackat nej till det erbjudandet, och de sägs nu upp av Västerås stad på grund av arbetsbrist.