40 varslas på SAAB i Arboga

Företaget SAAB Aerotech varslar 40 anställda i Arboga om uppsägning, i Linköping varslas 60 anställda.

- Det är ju jättetråkigt, men vi förstod att det skulle komma, säger en av de anställda Lina Knutsson.

Orsakerna är bland annat att beställningarna från försvaret har minskat och att man genomfört en omorganisation inom SAAB som innebär rationaliseringar.

Totalt har SAAB omkring 800 anställda i Arboga. Det är ännu inte klart vilka av de anställda som kommer att sägas upp.

- Jag ligger nog i riskzonen, för jag har inte jobbat så många år, säger Lina knutsson.