Fagersta vill inte ta emot fler asylsökande

Migrationsverket har ansökt om att få utöka antalet platser med ytterligare 10 till sammanlagt 40 i Fagersta, men socialnämnden som prövat frågan säger nej.

Fagersta kommun är inte beredd att utöka antalet platser för asylsökande som beviljats uppehållstillstånd.

Och kommunalrådet Stig Henriksson är inne på samma linje som socialnämnden och är dessutom kritisk till värdet av liknande avtal eftersom en familj som fått uppehållstillstånd kan bosätta sig var den vill.

- Man behöver inte flytta till en lägenhet som kommunen och verket har skrivit avtal om, säger han.

- Men samtidigt är det högst troligt att en familj som bott i Fagersta på flyktingförläggningen ett par år medan utredningen om deras uppehållstillstånd pågått, att den hunnit rota sig i kommunen och blir kvar, säger Stig Henriksson