Beslut i dag om nya tomter i Surahammar

I Surahammar ska idag kommunfullmäktige ta beslut om att ändra detaljplanen för att göra det möjligt att bygga bostäder.

Det ska beredas plats för tolv hus på Timmervägen, och 20 plus-femtifem-boenden på Vallgatan. En av grannarna till de tilltänkta nybyggena är Gerd Johansson, som inte har nåt att invända mot planerna.

- Jag tänker som så att kanske jag kommer att flytta dit när jag kommer att sälja mitt hus. Jag har bott här i över femtio år, så det är bara bra att de bygger, säger Gerd Johansson.

Så kallade +55-boenden är något som redan har prövats på kvarteret Njord i Surahammar och som nu alltså får en uppföljning.

Även i de andra två tätorterna i kommunen, Virsbo och Ramnäs, finns det tankar att förbereda för någon slags nybyggnation. Men det är för tidigt i dag att säga om det blir nånting av det.

Den här intensiva aktiviteten med tomter och byggtankar i Surahammar har snurrat igång på senare år, å det ser inte ut som den kommer att stanna än på ett tag.

- Vi märker en stor efterfrågan på bostäder. I vår tomtkö är det cirka 40-50 personer i dag. Det säger Frank Pfeiler, kanslichef i Surahammar.