Dom fastställd för kränkning av handikappad

Svea hovrätt fastställer domen mot en man som kränkt och misshandlat en handikappad kvinna i Tärnsjö.

Därmed fastställs tingsrättens dom för grov kvinnofridskränkning och mannens straff på fängelse i ett år och fyra månader samt ett skadestånd på 65 000 kronor till kvinnan.

Den handikappade kvinnan hade under flera års tid utsatts för förnedrande behandling och misshandel från mannen, som hon hade ett förhållande med.