Länsstyrelsen skaffar "e-Diarium"

Som ett led i att göra våra myndigheter mer tillgängliga för medborgarna lägger nu Länsstyrelsen ut sitt diarium på nätet - för att ge bättre och snabbare service.

I det så kallade ”e-Diariet” kan man söka efter aktuella ärenden inom ett speciellt sakområdet, i en kommun eller se vilken handläggare på Länsstyrelsen som är kontakperson i ett visst ärende.