Olika åsikter om flyktingmottagande i Arboga

Socialnämnden i Arboga vill inte att kommunen ska fortsätta att ta emot flyktingar efter år 2006. Men meningarna är delade bland Arbogas kommunpolitiker.

Enligt avtalet med Integrationsverket ska Arboga ta emot 30 flyktingar per år, men verket vill att kommunen ska ta emot fler i år, 66 stycken. Sedan återigen 30 varje år.

Men Socialnämndens ordförande, socialdemokraten Agneta Bode, menar att det inte går att integrera alla på ett bra sätt, om man fortsätter med flyktingmottagandet efter i år.

Det här har fått vänsterpartisten Dan Karlsson i Arboga att reagera. Han menar att man måste vara solidarisk med utsatta människor, och tror att Socialnämndens inställning kan gynna rasistiska krafter.

Redan i höstas ville Socialnämnden säga upp avtalet med Integrationsveket, men kommunstyrelsen gick då emot nämnden och avtalet fortsatte att gälla.

Nu försöker nämnden alltså återigen säga upp avtalet, efter att kommunen tagit emot de 66 flyktingarna i år.

Socialnämndens ordförande Agneta Bode motiverar nämndens inställning med att mottagandet kostar för mycket och att chansen för flyktingar att få jobb i Arboga är för liten.

Hon tycker istället att kommuner som idag inte tar emot några flyktingar borde hjälpa till.