Heby får hjälp att köpa naturreservat

Nu har Naturvårdsverket fattat det formella beslutet att delfinansiera Heby kommuns köp av naturreservatet på Östa.

Kommunen utnyttjade ju sin möjlighet till förköp, sedan ett skogsbolag lagt ett bud på drygt 14 miljoner på det mycket stora området.

Nu går alltså Naturvårdsverket in med åtta miljoner kronor för att Heby kommun ska slippa låna till hela köpeskillingen.

Dessutom får kommunen 900 000 kronor till att iordningställa området för det rörliga friluftslivet.