Bergslagskommuner kräver utbyggda kommunikationer

Det behövs en fortsatt utbyggnad av vägar och järnvägar för att de tre västmanländska bergslagskommunerna skall kunna utvecklas till en gemensam arbetsmarknadsregion. Det konstaterar den gemensamma regionkommitten i ett brev till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen svarar att mycket redan är gjort för att göra arbetspendlingen möjlig.

Stig Henriksson är kommunalråd i Fagersta och han är både nöjd och missnöjd med situationen:

- Man har satsat mycket på vägar och järnvägar men det måste gå bra trafik på dom också och det är där vi snubblar i portgången, säger han.

- Det måste till snabba möjligheter för bergslagens folk att jobba på annan ort, menar Henriksson.

- Visserligen skulle det vara ännu bättre att få fler arbetstillfällen på hemmaplan men där har tyvärr inte kommunerna mycket att säga till om, säger han också.