Kvinnojouren i Fagersta vill anställa en till

Kvinnojouren Frida i Fagersta hjälpte fler kvinnor än någon annan kvinnojour i länet förra året. Men att man är duktig har också en baksida - arbetsbördan har blivit alldeles för tung för den enda anställda och de frivilliga.

Därför har man nu sökt pengar från Länsstyrelsen för att kunna anställa en person till.

Mariana Al Chab, som är halvtidsanställd på Kvinnojouren Frida, medger att hon jobbade i stort sett varje dag förra året:

- Ja, det kan man säga, jag hade telefonen hela tiden. Jag kan inte säga, om någon ringer, ”nej du får vänta till i morgon!”

Hon tycker att det varit jobbigt att inte ha någon att bolla de svåra frågorna med. De frivilliga ställer upp till hundra procent och är fantastiska, men hon vill inte utnyttja dem för mycket eftersom de har jobb och familjer.

Mariana blev tillfrågad om att ta en heltidstjänst om föreningen får mer pengar, men säger att hon hellre vill ha en till anställd på halvtid för att dela bördan.

Kvinnojouren Frida täcker Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg, och hjälpte i 32 kvinnor och 28 barn förra året. Det är flest av länets alla kvinnojourer, och en stor ökning jämfört med åren innan.

- Under 2005 var det inte tomt en natt alltså, det har aldrig hänt förut, säger Mariana Al Chab till P4 Västmanland.

Därför har man precis bytt tvårumslägenheten mot en femrummare, och ber nu Länsstyrelsen om pengar till ytterligare en halvtidstjänst, så Mariana kan få avlastning och stöd.

En anledning till att så många vänder sig till Kvinnojouren i Fagersta är, enligt Mariana Al Chab, att hon eller någon av de sju frivilliga kan nås på jourtelefon dygnet runt. De flesta andra jourer har telefontider eller telefonsvarare.

Men Frida-jouren svarar alltid, och ställer alltid upp. Därför händer det att kvinnor från andra kommuner vänder sig till jouren i Fagersta.

En annan anledning till att många vänder sig dit tror Mariana är att hon är invandrare. 90 procent av dem som söker hjälp har invandrarbakgrund, och det är också där det har ökat:

- Många känner sig osäkra inför att vända sig till svenskar. De tror att jag förstår bättre även om vi inte kommer från samma kultur, men vi är samma grupp så att säga, säger Mariana Al Chab.

Kvinnojouren Frida har ett stort stöd av polisen i Fagersta och av kommunen och socialtjänsten. Mariana upplever att kompetensen har ökat enormt och tycker inte det kan bli bättre.

- Vi får hjälp direkt från polisen med anmälan och så, och från kommunen med allt sedan - boende och så vidare. De förtjänar en eloge, det kan nästan inte bli bättre, säger Mariana Al Chab till P4 Västmanland.