ABB förlorar strid om varumärke

ABB Group Service Center AB i Västerås har förlorat en tvist om varumärket Satelline - efter att det finländska företaget Satel OY registrerat det i Sverige.

Man menade att Satel OY:s SATELLINE - som gäller radiomodem - skulle kunna förväxlas med ABB:s varumärke SATTLINE- som gäller datorer och styrsystem.

Men Patent- och registreringsverket avslår alltså ABB:s invändning och det finländska företaget får använda sitt namn i Sverige.