Galna kosjukan konstaterad i Västerås

Sverige har nu fått sitt första fall av galna ko-sjukan, eller BSE.

Jordbruksverket har idag fått en bekräftelse från England att den ko som misstänkts i Västmanland verkligen hade BSE.

- Erfarenheten säger att man ofta bara hittar enstaka djur. Alla åtgärder att skydda konsumenten finns redan på plats, och jag ser ingen risk för att smittat kött ska ha kommit ut i butikerna. Det säger Leif Denneberg, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Dennberg berättar vidare att på svenska slakterier tas de djurdelar som kan bära smittan bort under kontrollerade former för att inte kunna smitta köttet.

 

FAKTA: FRÅGOR OCH SVAR OM BSE

Vad är BSE?

BSE (Bovine spongiform encephalopathy), eller galna ko-sjukan, är en dödlig sjukdom som angriper djurets centrala nervsystem och orsakar tvättsvampsliknande förändringar i hjärnan. Sjukdomen orsakas av ett protein, prion, som inte bryts ner eller angrips av kroppens immunförsvar.

Hur får nötkreatur BSE?

Sjukdomen överförs genom foder som innehåller infekterat kött- och benmjöl. 

Hur sprids sjukdomen till människa?

De flesta forskare är ense om att det finns ett samband mellan BSE och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJS). Den kan smitta när man äter vissa organ från en BSE-smittad ko, som hjärna, ryggmärg, ögon, tonsiller och tarmar. Det finns inga bevis för att CJS kan överföras från människa till människa.

Hur stor är risken att en människa smittas?

Risken är mycket liten. Enligt EU:s experter är riskbilden för Sverige ”osannolik - men ej utesluten risk”.

Är det farligt att äta kött från en BSE-smittad ko?

Nej. Vid slakt tar man bort skallen inklusive hjärna och ögon, tonsiller, tarmar samt ryggmärg från nötkreatur.

(TT)