Idag räknas örnarna

Idag, lördag, genomförs den årliga räkningen av havsörn och kungsörn vid Mälaren och Hjälmaren.

Bland annat ska det räknas fågel vid Lunger utanför Arboga, vid Kungsudden utanför Kungsör och på Snesarbo udde utanför Västerås. 

Det är olika fältstationer och naturskyddsföreningar som genomför räkningen av örnfåglarna.

Örninventeringen genomförs framför allt för att få kunskaper om havsörnarnas utveckling.

Miljögifter har varit nära att utrota den svenska havsörnsstammen, och det upptäcktes tack vare regelbundna räkningar under 1960- och 1970-talen.

Då genomfördes en omfattande räddningsaktion, och havsörnarna har kommit tillbaka.