Westinghouse anmält till åklagare

Kärnbränsleföretaget Westinghouse från Västerås har anmälts för att ha brutit mot kärntekniklagen.

Det är statens kärnkraftsinspektion, SKI, som riktar hård kritik mot Westinghouse hantering av kärnbränslestavar.

Det var i oktober förra året som företaget slarvade med hanteringen av de här stavarna i en transport av stavar till USA.

De anmälde själva det till SKI som sen anmälde till åklagare.

- Jag förstår det, de är ju tillsatta för att bevaka vår verksamhet och till viss mån har vi brustit här. I några behållare i skeppningarna har några stavar för många kommit med, säger Per Brunzell vd för svenska Westinghouse.

Så det är någon som har räknat fel?

- Det är räkningsutrustningen som har krånglat, men den har vi åtgärdat nu, säger Per Brunzell.

I sin anmälan påpekar statens kärnkraftsinspektion, SKI, att Westinghouses hantering kan ha skett i strid med Sveriges internationella förpliktelser för att förhindra spridning av kärnvapen

Och nu ska åklagaren besluta om ärendet behöver gå till domstol eller om det ska avskrivas.