Salas byggbara markområden i tätorten undersöks

- Gruvbrytningen har påverkat sala på ett eller annat sätt. I tätorten har man använt aftersanden som fyllnadsmaterial. Det här är viktigt för att vi ska kunna fortsätta bygga. Det säger kommunalrådet Carola Gunnarsson.

Det är främst blyförekomster man är ute efter eftersom den så kallade aftersanden från gruvan använts på många olika sätt under åren. Aftersanden är en restprodukt i form av sand, som blir kvar efter processen, och den är mycket blyrik.

- Det är klart att det är ett bekymmer, med den kunskap vi har idag. Vid nybyggnation behöver man titta på vilket ändamål man ska använda marken till. Är det till industriändamål så behövs inte lika stora åtgärder som om marken är för bostadsändamål, säger Carola Gunnarsson.