Kungsör bättre på jämställdhet efter kritik

Kungsör är, tillsammans med Skinnskatteberg, bäst på jämställdhet i Västmanland - i alla fall om man får tro Statistiska Centralbyråns så kallade ”Jämställdhetsindex”. Annorlunda såg det ut för ett par år sedan...

För ett par år sedan kritiserade Jämställdhetsombudsmannen, JämO, Kungsör för brister i kommunens jämställdhetsplan och lönekartläggning.

- Med facit i hand så här, så kan man väl säga att det var väl nyttigt för oss, då, säger AnnMarie Andersson, ordförande i Kungsörs kommuns jämställdhetsgrupp

Men sedan dess har mycket hänt, menar hon.

- Under en period var vi inte så aktiva som vi behövde vara ( ... ) vi har blivit bättre på jämställdhetsarbete under de här två åren, säger AnnMarie Andersson till P4 Västmanland.

Det var för ett par år sedan som Kungsörs kommun började arbeta mer aktivt med jämställhet, efter att JämO kritiserat kommunens jämställdhetsplan och lönekartläggning.

Bland annat finns nu alltså en jämställdhetsgrupp med kommunala tjänstemän och politiker, som utarbetat en jämställdhetsplan för kommunen.

Dessutom har de olika förvaltningarna gjort egna planer med mål för jämställdheten; mål som ska gå att mäta.

Kungsörs kommun är alltså tillsammans med Skinnskatteberg mest jämställt i länet enligt Statistiska Centralbyråns så kallade Jämställdhetsindex, där man bland annat mäter inkomst, utbildningsnivå och hälsa.

Men det finns fortfarande områden man måste förbättra, enligt AnnMarie Andersson.

Bland annat är det betydligt fler kvinnor anställda inom kommunen inom vård och omsorg, där det skulle behövas fler män - och inom den tekniska verksamheten skulle det tvärtom behövas fler kvinnor, anser AnnMarie Andersson.