Västmanlands län dåligt på jämställdhet

Västmanlands län hamnar på 19 plats av våra 21 län, när SCB sätter ihop sitt Jämindex.

Statistiska centralbyrån, SCB, sätter med jämna mellanrum ihop ett så kallat Jämindex. Där listar man alla län och kommuner efter hur bra de är på jämställdhet. Man tittar på till exempel utbildning, lön, föräldrapenning, ohälsotal, andel kvinnor i kommunfullmäktige m.m.

Västmanland hamnar på 19:e plats. Karin Tilly, jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen, menar att länets arbetsmarknad är en av de stora orsakerna.

- Efter att proppen gick ur arbetsmarknaden på 90-talet, har männens arbetsmarknad återhämtat sig bättre än för kvinnor. Kvinnor har fastnat i deltidsarbetem tillfälliga jobb och projekanställningar, säger hon.

Hon berättar vidare att det visat sig att andelen sjukskrivna är dubbelt så stor bland deltidsanställda kvinnor än hos andra grupper, och att förtidspensionerna är fler. Många av dem är dessutom under 40 år.

- Att Västerås har haft en hög arbetslöshet de senaste åren är också viktigt i sammanhanget, eftersom Västerås är länets motor - hacker den motorn blir det ännu svårare, säger Karin Tilly.

Västmanland har också av tradition en mindre offentlig sektor än grannlänen, berättar Karin Tilly.

Bästa kommuner i länet var Kungsör och Skinnskatteberg på plats 86 respektive 66 bland landets 230-talet kommuner. Karin Tilly förklarar Kungrörs framgångar med att det är en liten och homogen kommun. Där de socioekonomiska skillnaderna är mindre, blir också jämställdheten högre. Och Kungsör är till stora delar bostadsort för människor med bra inkomster och utbildning som pendlar till andra städer.

Att Västerås har en bottenplacering på plats 196 när Örebro och Uppsala är betydligt bättre, förklarar Tilly också delvis med utbildning:

- I Uppsala finns ju många fler med hög utbildning. Vi vet att de männen är mycket bättre på att ta ut föräldraledighet och på så sätt hjälpa jämställdheten i sitt område, säger karin Tilly.