Beslut taget om sjukhusombyggnad

I går tog landstingsstyrelsen beslut om den nya vårdbyggnaden vid centrallasarettet i Västerås.

Man har nu bestämt sig för att bygga en helt ny vårdbyggnad. Dessutom ska den gamla rehab-bassängen rivas till förmån för en ny.

Beslut finns sen tidigare på att ombyggnaden ska få kosta cirka en halv miljard kronor.

Oppositionen kommer att lämna in en reservation om en grundligare utredning.

Det slutgiltiga belutet kommer troligen att tas i landstings-fullmäktige den 29 mars.