Länsbytare byter namn

Länsbytarpartiet i Heby justerar sig namn inför höstans val.

Efter att riksdagen beslutat om länsbytet för kommunen anser man att partiets målsättning är uppnådd. Därför sätter man nu en parantes runt den delen i namnet där ”bytar” står.

Det nya namnet blir därmed Läns(bytar)partiet. Charlotte Wall leder partiet och medverkar nu också vid överläggningarna om hur övergången till Uppland skall ske. Och hon är inte orolig för att väljarna skall överge partiet nu när beslutet om länsbyte är klart.

- Vi är ett av få partier som som verkligen fullföljt vårt vallöfte och då borde hebyborna veta att man kan lita på oss, säger hon.