Ombud ska hjälpa äldre i Arboga

I början av april börjar tre ”äldreombud” i Arboga, personer som ska vara en länk mellan de äldre och kommunen.

Det är representanter för tre pensionärsorganisationer som ska hjälpa till att informera och slussa vidare till rätt person på kommunen för de äldre som inte vill ta kontakt direkt med kommunen av en eller annan anledning.

Ombudet kan då informera om vilken hjälp som finns att få från kommunen, och slussa vidare till rätt person.

Erik Werner på SPRF, Sveriges Pensionärers Riksförbund, är en av de tre som kommer att jobba ideellt som äldreombud. Han säger att äldreombuden bara kommer att vara en förmedlande länk och inte ta över något arbete från socialförvaltningen.

- Det är ju synd att de (på socialtjänsten, reds anm.) ska sitta och förmedla samtal när vi som pensionärer kan hjälpa varandra, så jag tycker att det här är en riktig utveckling, säger Erik Werner.