Västmanlänningar satsar på mindre miljöfarlig värme

Det höga oljepriset får allt fler villaägare att byta till billigare och miljövänligare alternativ som pellets eller bergvärme. Sedan årsskiftet finns ett statligt stöd för att byta uppvärmningssystem och hittills har 439 personer i länet sökt det stödet, det säger Bo Bertilsson avdelningsdirektör vid Länsstyrelsen i Västmanlands län.

För de som väljer att byta från direktverkande el kan man som mest få 30 000 kr och från olja är stödet som mest 14 000 kronor.

Skultunabon Olle Ånevall som nyligen bytt ut sin oljepanna mot bergvärme säger att han kommer att spara minst 20 000 kr om året i uppvärmingskostnad.

Trots att bergvärme är det dyraste alternativet att installera, omkring 150 000 kr så är det det som de flesta väljer i länet det säger Bo Bertilsson på Länsstyrelsen. Skälet till det kan vara att bergvärme är det som kräver minst arbetsinsats från villaägarens sida.

Det är från villaägare i Köping, Hallstahammar, Fagersta och Sala som de flesta ansökningarna har kommit och sämst på att söka är villaägare i Kungsör, Norberg och Skinnskatteberg.

Även Västerås har få sökande men där är å andra sidan fjärrvärmenätet väl utbyggt och det kan vara en bidragande orsak till att få har sökt, det säger Bo Bertilsson.

Fram till 2010 kan man söka det statliga stödet.