Just nu

Misstankar om överträdelse av strandskydd

Miljöenheten vid Länstyrelsen i länet har överlämnat ett ärende till åklagaren för utredning. Ärendet rör ett bygge av en grusväg från en fastighet nära en sjö i Heby kommun.

Inga-Lill Nyberg handläggare vid Länsstyrelsen konstaterar att det enligt miljöbalken rör sig om överträdelse inom strandskyddsområdet.
Och det är nu åklagaren sak att utreda ärendet och det kan bli så att den ansvarige får återställa marken i det skick som det var tidigare.