Privatplan som flyger fel äventyrar flygsäkerheten

Allt fler privatflygplan flyger in i kontrollerade luftrum utan färdtillstånd och Västmanland är ett av de områden som är extra drabbat, menar Luftfartsstyrelsen.

Magnus Axelsson på luftfartsstyrelsen säger att de ser mycket allvarligt på ökningen som i värsta fall kan det leda till att ett privatflygplan kolliderar med ett större trafikflygplan.

Förra året rapporterades totalt 187 fall av otillåtna intrång i luftrum i Sverige medan antalet fall hittills i år har varit 126 stycken.