Utgrävningar av boplatser från järnåldern i västra Västerås

Boplatser från äldre järnåldern (ca 500 f kr - 500 e kr) undersöks nu närmare väster om Västerås.

Under hela sommaren kommer utgrävningar vid Väster Hacksta och Skälby att pågå.

Vid Hacksta har arkeologerna redan hittat en boplats med tio långhus från äldre järnåldern. Allt som allt är det ett sex hektar stort område på bägge sidor av Köpingsvägen som undersöks närmare.

På platsen där utgrävningarna pågår kommer sedan bostäder och ett industriområde att ligga. Senare i sommar kommer det att hållas visningar för intresserade som vill följa och veta mer om utgrävningarna.