Få partier satsar på nya svenska medborgares röster

Drygt 2 000 västmanlänningar får i höst rösta i sitt första riksdagsval, efter att de blivit svenska medborgare sedan förra valet.

Trots att det brukar vara en hård kamp om vem som får det sista mandatet är det bara socialdemokraterna och moderaterna i länet som har satsat extra på att nå ut till de nya väljarna.

Socialdemokraterna i Västmanland har liksom i övriga län satsat på så kallade ”demokratiambassadörer”, alltså en grupp partimedlemmar som aktivt söker upp väljare som röstar för första gången eftersom de blivit svenska medborgare sedan förra valet. För att nå så många som möjligt har partiet information på olika språk och också på lätt svenska.

Moderaterna i Västmanland kommer att skicka speciella paket med valmaterial till förstagångsväljarna och precis som hos socialdemokraterna finns informationen på flera utländska språk. Moderaterna planerar också att besöka flera invandrarföreningar.

Varken centerpartiet, vänsterpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet eller miljöpartiet har satsat speciellt på målgruppen. Vid en rundringning som P4 Västmanland gjort säger partierna att gruppen är viktig, men att man inte har pengar till att göra en särskilt riktad satsning.

Centern säger att de försöker att nå ut brett och ha kandidater som attraherar alla väljare. Kd säger att de har en kampanj riktad mot alla förstagångsväljare och att de möter målgruppen naturligt genom personliga kontakter.

Vänstern gör ett centralt utskick till alla förstagångsväljare.

Folkpartiet och miljöpartiet har de nationella valprogrammen på olika språk och på lätt svenska i sina valstugor, men kommer inte att göra några särskilda utskick och har ingen information om sina lokala riksdagskandidater på andra språk än svenska.