Digital teknik förbättrar mammografi i Västerås

Mammografin på centrallasarettet i Västerås kommer att få digital teknik istället för filmbaserad.

Enligt Eva Hånell, avdelningschef på mammografimottagningen i Västerås, kommer den digitala tekniken innebära lägre stråldoser och bättre kvalitet för kvinnorna som undersöks.

Bland annat, menar hon, kommer färre kvinnor att behöva återkallas i onödan, eftersom digitaliseringen betyder att man inte lika ofta behöver ta kompletterande bilder på grund av dålig bildkvalitet eller behov av förstoringsbilder.

Det digitala systemet kommer att installeras i november och tas i bruk i mitten av december.