Västmanland tvistar med Dalarna om akutpatienter

Västmanlands läns landsting vill inte betala landstinget i Dalarna för Västmanländska patienter som vårdats på Avesta lasarett.

Enligt landstinget i Västmanland har patienter som inte haft livshotande besvär tagits emot och vårdats på akuten i Avesta.

I det avtal som finns mellan landstingen idag så är det enbart patienter med livshotande internmedicinskt tillstånd som landstinget i Västmanland ersätter Dalarna för. Allt som allt rör det sig om 38 fall som Avesta tidning granskat närmare och det är bland annat patienter med allergichock, andningssvårigheter och näsblod som akuten i Avesta vårdat.

För att lösa problemet säger Västmanlands läns landstings socialdemokratiska landstingsråd Glenn Andersson att det nya avtalet som ska gälla från och med årsskiftet måste förändras och förtydligas.

- De avtal som landstinget i Västmanland har med Uppsala och Örebro fungerar bättre och det är något liknande avtal som nu bör skrivas med landstinget i Dalarna, säger Glenn Andersson.