Västmanlänningar tillbaka från Libanon

Svenska utrikesdepartementet, UD har deltagit i ett stort arbete med att få hem tusentals svenskar från Libanon, enligt länsstyrelsen i Västmanland är 29 av dem från Västmanland.

UD har hittills hjälpt till att evakuera drygt 4000 personer från Libanon, av dem hade på onsdagseftermiddagen drygt hälften kommit hem till Sverige.

Enligt uppgifter från länsstyrelsen i Västmanland finns 29 Västmanlänningar bland dem som hittills kommit hem till Sverige.