Solceller lysande lösning i Fläckebo kyrka

Solceller eller inte på Fläckebo kyrka har varit en segdragen historia. Nu finns solcellerna på plats sedan fyra-fem månader tillbaka och det har redan gett nästa halva den förväntade årsförbrukningen av el.

Nu finns inte solcellerna på kyrkan utan på en lada i närheten. Men kyrkorådets ordförande, Thorsten Eriksson, drömmer ändå om att få solcellerna på plats på kyrktaket. Då blir troligtvis kyrkan självförsörjande på el.
Frågan är inte slutgiltigt avgjord. Den ligger i regeringsrätten, och blir det ja där, vill Fläckebo kyrka även använda kyrktaket till produktionen av el säger Torsten Eriksson.