Miljölagsstiftningen ännu svag

Det är ovanligt att den som begår miljöbrott straffas. Det visar statistik från riksåklagaren.

En av Sveriges mest erfarna miljöåklagare är Stefan Karlmark från Västerås. Han berättar att det finns problem med miljölagstiftningen.
- Dels är det liten risk att bli upptäkt och dels att som lagen är skriven idag och fram till årsskiftet, så förutsätter det att man omedelbart måste kunna påvisa skador, det vill säga att ett utsläpp förorsaker cancer, men så fungerar inte naturen att reaktionen alltid är omedelbar, säger Stefan Karlmark
Men från och med årsskiftet ändras lagstiftningen, då kommer det att räcka med att åklagare och polis kan visa att själva ämnet är skadligt.