Mark i träda får användas till bete

På grund av torkan får även bönderna i Västmanland nu använda uttagen areal till bete.

Sedan förra veckan har tio län i södra Sverige fått Jordbruksverkets tillåtelse att låta sina djur beta på mark som ligger i träda, nu får fler län tillstånd.

Dfortsatt torra vädret fick Länsstyrelsen i Västmanlands län att på torsdagen begära ett tillstånd även för länets jordbrukare det säger Gunnel Wikander, som är lantbrukskonsulent på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Beslutet från Jordbruksverket berör även grannlänen, Stockholm, Sörmlands, Örebro och Värmlands län och gäller under hela 2006, det säger Gunnel Wikander.