Registreringsskyltar på fritidsbåtar

I framtiden kan det bli lag på att ha registreringsskyltar på alla fritidsbåtar.

Regeringen har tillsatt en utredning för att ta reda på om det kan behövas särskilda behörighetskrav för att få köra större fritidsbåtar, och även registreringsskyltar på alla mindre fritidsbåtar.  Då skulle det bland annat bli lättare att utreda stölder och olyckor till sjöss.