Viktigt att kolla kvalitén på badvatten

Under varma dagar är många badstränder i länet fulla av människor som vill sola och bada. Då blir det extra viktigt att hålla koll på vattnets kvalité.

Bakterierna som kan finnas i vattnet är e-kolie bakterier och fekala streptokocker, som båda är tarmbakterier och kan orsaka diarré och kräkningar.
Runt om i länet görs regelbundna mätningar och provresultatet ska läggas ut på Smittskyddsinstitutets hemsida. Den långvariga värmen har gjort att algblommningen tagit fart på en del ställen i Sverige, men i länet har det bara förekommit alger nere vid Lögarängsbadet i Västerås.
- Det man har sett är en mindre förekomst av gula alger, inte den farligare blå-gröna algen. Fast är det en stor mängd alger, bör man undvika att bada, säger Susanna Grystad som är miljöinspektör vid Västerås Stad.