Svårt val för gravida allergiker

Medicinering eller inte? Det är ett svårt val för många gravida allergiker denna sommar då pollenhalten är hög. Även om det finns vårdpersonal som kan ge information, ligger ändå beslutet hos kvinnan själv. Särskilt svårt blir det också när uppgifterna blir motstridiga. Så vem ska man tro på?

- Det finns en försiktighetsprincip i det här och ibland kan den slå lite fel. Jag har sett patienter med svårare sjukdomar där man måste ta en kalkylerad risk med behandlingen och det här är ett avgörande som man måste göra på specialistnivå, men det är jätteviktigt att mamman till det blivande barnet är frisk och inte tar någon risker för sin egen hälsa. Det blir väldigt konstiga resonemang om man bara fokuserar på fostret i det här, säger överläkare Lars-Olof Svensson på Centrallasarettet i Västerås.

Det finns sjukdomar där det är livsviktigt att behandla mamman, men där det kan finnas en viss risk för fostret.

- Det går inte svara generellt på den här typen av frågan att man ska göra på det ena eller det andra sättet. Det enda generella som jag skulle vilja rekommendera är att när man tar ett preparat, när man är gravid, rådfråga och rådfråga gärna de som kan någon på området. Och där tycker jag att våra barnmorskor är uppdaterade och om inte de kan svara på det så finns specialistmödravården till hands, säger Lars-Olof Svensson.

Men man kan alltså inte säga vad dom nya preparaten har för påverkan på fostret. Sahlgrenska universitetssjukhuset gick nyligen ut och rekommenderade gravida att ta dom nya läkemedlen ändå. Samtidigt manar Läkemedelsverket till försiktighet.

Det går ju inte heller att göra tester på gravida - den risken skulle inte läkemedelsföretagen ta, för skulle något gå fel kan de bli skadeståndsskyldiga. Då är det lättare att avråda helt, och det är denna avrådan som står i FASS, en bok med läkemedelsinformation som ges ut av läkemedelsindustrin.

- Så småningom kommer erfarenheten visa att det fungerar, eller så visar det att det inte fungerar, och då kommer det naturligtvis larmrapporter, säger Lars-Olof Svensson