Vildsvinsökningen ska hejdas

Regeringen beslutade i veckan som gick att ge naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av vildsvinsförvaltningen

Det är osäkert hur stor vildsvinsstammen i Sverige är. Allt mellan 50 000 och 80 000 enligt olika bedömare.

Göte Hamplin, ansvarig för jakt- och viltvårds frågor hos länsstyrelsen i Västmanland, säger att antalet vildsvin i Västmanland är okänt och bedöms idag, inte vara något problem.

Problemet är att det finns vissa djur som blir onormalt oskygga. Boende mellan Hallstahammar och Surahammar har haft påhälsningar i sina trädgårdar och elva vildsvin fick skjutas i början av juli, de flesta kring Olbergavägen.