Fladdermöss besvär för kvinna i Lillhärad

Att flytta fladdermöss är inget som man kan göra utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Men Västeråsaren Linda Madaj från Lillhärad har fått tips om vad hon kan göra för att avhysa de fridlysta fladdermössen från sin nuvarande boplats.

Ett tjugotal fladdermöss har sin boplats vid skorstensmuren nära sovrummet. Besvär med kvalster och oljud på nätterna gör att hon har fått tillstånd att på olika sätt få fladdermössen att flytta på sig.

Viktigt är också att täta springor som gör att fladdermössen inte kan komma tillbaka igen. Det är under sommaren när fladdermössen har ungar och vintertid då de är i ide som det kan vara särskilt svårt att få tillstånd att flytta eller avhysa fladdermössen.