Antalet anmälningar om barnmisshandel ökar

I Västmanland går också antalet anmälda fall av barnmisshandel upp, liksom det gör i resten av landet. Det visar nya siffror från brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Men Västmanland ligger över riksgenomsnittet med 62 anmälningar per 100 000 invånare jämfört med 47 i riket.

Områdessamordnare Ann-Cathrine Linér På Familjecentrum på Bäckby- Skälby tror inte att detta beror på att barn en i Västmanland far mer illa än på andra ställen. Istället tror hon att det kan bero på att man länge har uppmärksammat barnmisshandel i länet. Det kan också bero på det så kallade Barnpilotprojektet som startade 2000 och sen dess har utbildat cirka 300 personer.

De som går på denna tre-dagarsutbildnnig är grupper som möter unga människor i alla slags sammanhang, t ex lärare, läkare och nu den senaste gruppen - bussförare. Urban Pettersson som leder Barnpilotverksamheten säger att man vill ge vuxna mer civilkurage och våga agera för barnens skull. Meningen är att ”piloterna” ska vara ett stöd för personalen i den verksamhet de arbetar, någon som kan ge tips och hela tiden påminna om barnperspektivet.

- Det är en skillnad i dag att man tycker att man gör något för barnets skull och inte att man sätter dit två föräldrar, säger Urban Pettersson.