Sms-hot ökar bland unga

Att skicka meddelande från mobiletelefon har blivit ett allt vanligare sätt att hota någon på. Enligt Västerås-polisen är det främst ungdomar som hotar varandra. Ibland är det medvetna hot, men ibland handlar det om att den som skickar sms:et inte tänker på hur mottagaren uppfattar meddelandet.

- Det som är positivt för polisen är att vi trots allt har det här ordagrant vad som har sagts. Vi kan spara när det och titta på det ord för ord vad det står för någonting säger Per Zetterlund, inspektör på polisens ungdomsenhet i Västerås, till P4 Västmanland.

Att antalet hot via sms har ökat tror Per Zetterlund är en del i den tekniska utvecklingen. Hot som tidigare framfördes via brev skickas nu sms istället.