En friare gymnasieskola

I framtiden ska gymnasieskolan ge fler valmöjligheter, främst genom att eleverna fritt kan söka bland landets gymnasieskolor från och med hösten 2007. Något som enligt skolverket ska skapa samarbete istället för konkurrens mellan kommunerna.

Gymnasieskola 2007 innebär en rad olika förändringar där frisöket är den mest radikala. En gymnasieelev kan välja att söka till skolor både i och utanför sin hemkommun, idag är det främst gymnasieprogram med riksintag som exempelvis idrottsgymnasium som får elever från andra kommuner.

Idag har kommunerna ingen skyldighet att bevilja om någon elev vill läsa utanför hemkommunen, utom i de fall när programmet eleven vill gå saknas på hemorten. Men inför nästa höst står det eleven fritt att söka till gymnasiet i vilken kommun de vill.

I små kommuner finns en oro att man ska tappa elever i och med det fria söket till gymnasieskolan och därför försöker man förbereda sig på olika sätt.

I Arboga är flera förändringar på gång, bland annat startas ett fotbollsgymnasium redan nu i höst dit 21 elever har antagits. Till nästa läsår hoppas man på att kunna starta även handbolls- och ishockeygymnasium.

Gymnasiechefen i Arboga, Per Gamalielsson vill behålla så många elever som möjligt i hemkommunen och försöker göra gymnasiet där så attraktivt som möjligt, säger han till p4 västmanland.

Arboga har i dagsläget omkring 250 gymnasieelever som studerar utanför kommunen.