Obegränsat med talböcker

Nu blir det lättare för dig som har svårt att läsa vanliga böcker att låna talböcker. Snart kan alla biblioteken i Västmanland ladda ner hur många kopior de vill från Talboks-och punktskrifts-bibliotekets arkiv, så att det aldrig mer behöver bli kö till talböckerna.

En som lånar många talböcker är 88-årige Martin Wejdmark, som ser fram emot det nya systemet.

- Det är en väldig fördel, att det går snabbare för mig att få en bok jag vill lyssna på, säger han.

Eftersom Martin Wejdmark är blind får han låna talböcker, precis som andra synskadade och personer med läs- och skrivsvårigheter, rörelsehinder, afasi, eller den som är sjukskriven. Det behövs inget intyg utan det är bara att börja låna.

Det nya är att biblioteken i Sverige nu kan ladda ner talböckerna elektroniskt och bränna egna CD-skivor och låna ut, så det blir lättare att få tag på den bok man vill ha.

I Västmanland kommer Norberg och Västerås snart få sina tillstånd för det här, sen har alla länets bibliotek den här tjänsten.

Den som ska lyssna på talböckerna får låna en särskild CD-spelare från biblioteket.

Talböcker är bara till för dem som har svårt att läsa, men Eva Matsson som är ny bibliotekschef i Västerås säger att det finns alternativ också för dem som egentligen kan läsa.

- Det finns ju ljudböcker, vanliga böcker på CD-format, säger hon.

Hon säger också att det går att ladda ner vissa inlästa böcker via bibliotekets hemsida, och hon tror att det är något som kommer bli allt vanligare.

- Kanske till och med ladda ner till din Mp3-spelare till exempel, säger Eva Matsson.