Företagen i länet dåliga på brandskyddsrapporter

Sedan första januari 2004 är företag, kommun och landsting, skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse av sitt brandskyddsarbete.

Men enligt en rundringning som P4 Västmanland har gjort till samtliga räddningstjänster i länet så varierar rapporteringen mycket från ort till ort.

I Fagersta har företagen varit dåliga på att rapportera in redogörelser.

- En av frågorna vid den här informationen är varför ska jag arbeta med mitt brandskydd? Ja det är att skydda mina anställda, skydda min verksamhet, skydda mina lokaler och inventarier och dessutom kanske mitt rykte också då, det säger Glenn Rosén tillförordnad platschef på Räddningstjänsten i Fagersta.

I Fagersta har i dagsläget 68 av 93 rapporter kommit in till Rädningstjänsten, motsvarande siffra för Mälardalens Räddningsförbund är 700 av 800 inkomman rapporter. I Sala/Heby har 375 av 425 rapporter lämnats in. Endast fyra kommuner i länet har en 100 procentig inrapportering av brandskyddsredogörelesen. Och det är Skinnskatteberg, med 41 rapporter och Köping, Arboga och Kungsör, där sammanlagt 299 rapporter kommit in. Om rapporterna inte kommer in så kan företagen bötfällas.