Stor satsningen på vägsäkerheten i Västmanland

Det kommer att satsas stort på vägsäkerheten till hösten i Västmanland .

Redan i augusti sätts flera arbeten igång. Åtgärderna är både av de dyrare slagen, som motorsvägbygge och billigare varianter.

Just nu är fem kameror igång av både den äldre och yngre modellen. Vägverket beräknar att vid årets slut kommer totalt 21 kameror stå vid de västmanländska vägarna som, borträknat det årliga underhållet, kommer att kosta 57 miljoner kronor.
De gamla vägkamerorna har sedan dom sattes upp 2003, utsatts för klotter och till och med körts över. Men med dom nya kamerorna ska det bli ett stopp på det här, säger chefen för trafikpolisen i Västmanland, Jörgen Bergfast:
- I och med årets utgång, ska det bara finnas den nya varianten av hastighetskamera och i den finns ett inbyggt larm som ska tala om ifall det händer något onaturligt med stolpen.
- Om man blir tagen på bar gärning med att slå sönder en vägkamera, vad kan det blir för slags påföljd?
- Skadegörelse alternativt grov skadegörelse med påföljden böter eller fängelse ingår i straffskalan, berättar Jörgen Bergfast.