Få söker krishantering efter kriget

Hittills är det inte många västmanlänningar som har sökt hjälp med krishantering efter att de kommit tillbaka hem från kriget i Libanon.  

- Vi har fått en namnlista från polisen med drygt 70 västeråsare som är drabbade, men det är ett fåtal personer som har varit i kontakt med vår ordinarie verksamhet, säger Lena Lundberg, tillförordnad stadsdirektör i Västerås och högst ansvarig för krishanteringen i staden.

Det är ganska få som har sökt stöd och hjälp här i länet av alla de som kommit tillbaka från Libanon sedan Israels invasion började.

Totalt 115 västmanlänningar från fyra kommuner har återvänt efter att israelisk militär började bomba landet.

I Sala och Kungsör har ingen av de berörda hört av sig till kommunen för att få hjälp och stöd,

i Fagersta har flyktingsamordnaren gjort hembesök, men bara enstaka personer hört av sig.

I Västerås som har flest berörda invånare i länet har man inte nån uppsökande verksamhet.

- Nej, det här sker inom ramen för ordinarie verksamhet. Vi får se till att vi har beredskap i våra ordinarie verksamheter för att möta upp de människor som har behov av extra insatser, exempelvis inom skolan till hösten, säger Lena Lundberg.