Larm om ökad barnadödlighet vid streptokockinfektion

Åtta spädbarn har i Norge dött på grund av streptokockinfektion.

Under kort tid har dödligheten gått upp ifrån 5 till 33 procent och de norska myndigheterna tror inte att det kan vara en tillfällighet. De undersöker nu om bakterien har förändrats och utvecklat en aggressivare form.

Grupp B-streptokocker är en relativ vanlig bakterie; så vanlig att den kan ses som en del av den naturliga bakteriefloran hos kvinnan. Det säger Anna Berglund som är förlossningsläkare på mödrahälsovården på Centrallasarettet i Västerås. Hon vill inte uttala sig om larmet från Norge men säger att det är bra att de gått ut med information:
- Då kan vi vara mer uppmärksamma för det är ett allvarligt problem. Här i Västmanland har vi inte märkt av någon ökning.

Socialstyrelsen tillsatte en expertgrupp förra året som ska komma med en rapport i september. Streptokockerna, kallade GBS, bärs av ungefär 20 procent av Sveriges kvinnor. Men ett fåtal som har bakterien smittar sina barn med bakterien, ungefär ett till två spädbarn på 1000 nyfödda får smittan. Av dessa dör ungefär fem procent av GBS-infektion. Det skulle statistiskt sett betyda, att ett barn vart fjärde år i Västmanland skulle avlida till följd av en GBS-infektion.

Det är svårt att se vilka kvinnor som är smittade eftersom de inte får några symptom. Att medicinera alla gravida är inte heller att rekommendera menar Anna Berglund:
- Alla tål inte antibiotika. Om man sen ger stora grupper samma medicin kan bakterien utveckla en resistans.