Olidligt hett på demensboende i Köping

På demensboendet Solgården i Köping har temperaturen inomhus legat kring trettiograder hela sommaren.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att Köpings kommun åtgärdar bristerna i luftkvaliteten före den 30 oktober.

Vårdbiträdet och kommunals skyddsombud Markit Stange säger att både personal och de gamla mår dåligt av hettan och flertalet av de anställda är trötta och har huvudvärk.

Det var i våras som Köpings kommun inrättade en demensavdelning på den tredje våningen i servichuset Nygården, men problem med luftkvaliteten har varit kända sedan länge det säger Markit Stange.

Varför inte arbetsgivaren och det kommunala bostadsbolaget MKB åtgärdat bristerna det kan inte Markit Stange svara på.

- Det är upp till arbetsgivarens att se till att det åtgärdats, säger Markit Stange.